Programy Za Free

Najnowsze darmowe programy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Księgowość Aktywne Formularze Podatkowe

Aktywne Formularze Podatkowe

(7 głosów, śr. refused credit 3.86 na 5)

Od 01.01.2008 r. Ministerstwo Finansów umożliwiło płatnikom i podatnikom składanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych. Rodzaj deklaracji, które mogą być składane do Urzędu Skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 246 poz.1817). Opracowano i udostępniono zestaw formularzy interaktywnych, którymi mogą się posługiwać ww. podmioty.

Instrukcja obsługi aktywnych formularzy przy pomocy programu Adobe Reader znajduje się tutaj.

L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
201420132012201120102009
1Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkaniaIFT-1(10)
INSTRUKCJA
IFT-1(9)
INSTRUKCJA
IFT-1(10)
dotyczy spain hotels formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
IFT-1(9)IFT-1(8)IFT-1(7)IFT-1(7)
2Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkaniaIFT-1R(10)
INSTRUKCJA
IFT-1R(9)
INSTRUKCJA
IFT-1R(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
IFT-1R(9)IFT-1R(8)IFT-1R(7)IFT-1R(7)
3Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcyIFT-3(6)
INSTRUKCJA
IFT-3(6)
INSTRUKCJA
IFT-3(4)
dotyczy formularzy składanych do 12.02.2012
IFT-3(5)
dotyczy formularzy składanych od 13.02.2012 do 30.03.2012
IFT-3(6)
dotyczy formularzy składanych od 31.03.2012
IFT-3(4)IFT-3(4)IFT-3(4)
4Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcyIFT-3R(6)
INSTRUKCJA
IFT-3R(6)
INSTRUKCJA
IFT-3R(4)
dotyczy formularzy składanych do 12.02.2012
IFT-3R(5)
dotyczy formularzy składanych od 13.02.2012 do 30.03.2012
IFT-3R(6)
dotyczy formularzy składanych od 31.03.2012
IFT-3R(4)IFT-3R(4)IFT-3R(4)
5Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskichPIT-R(16)
INSTRUKCJA
PIT-R(15)
INSTRUKCJA
PIT-R(16)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
PIT-R(15)PIT-R(15)PIT-R(13)PIT-R(13)
6Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowyPIT-4R(4)
INSTRUKCJA
PIT-4R(3)
INSTRUKCJA
PIT-4R(4)
dotyczy formularzy składanych od 21.11.2013
INSTRUKCJA
PIT-4R(3)PIT-4R(3)PIT-4R(3)PIT-4R(3)
7Deklaracja loan payment calculator do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnejPIT-6(10)
INSTRUKCJA
PIT-6(9)
INSTRUKCJA
PIT-6(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
PIT-6(9)PIT-6(8)PIT-6(8)PIT-6(8)
8Deklaracja seo company do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnejPIT-6L(10)
INSTRUKCJA
PIT-6L(9)
INSTRUKCJA
PIT-6L(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
PIT-6L(9)PIT-6L(8)PIT-6L(8)PIT-6L(8)
9Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowymPIT-8AR(3)
INSTRUKCJA
PIT-8AR(2)
INSTRUKCJA
PIT-8AR(3)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
PIT-8AR(2)PIT-8AR(1)PIT-8AR(1)PIT-8AR(1)
10Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnychPIT-8C(6)
INSTRUKCJA
PIT-8C(5)
INSTRUKCJA
PIT-8C(6)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA
PIT-8C(5)PIT-8C(5)PIT-8C(3)PIT-8C(3)
11Informacja o wysokości wypłaconego stypendium---PIT-8S(3)PIT-8S(3)PIT-8S(3)
12Informacja search engine optimization o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowyPIT-11(20)
INSTRUKCJA
PIT-11(19)
INSTRUKCJA
PIT-11(20)
dotyczy york hotels formularzy składanych od 26.10.2013
INSTRUKCJA
PIT-11(19)PIT-11(19)PIT-11(17)PIT-11(17)
13Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot nie będący następcą prawnym zakładu pracyPIT-11K(20)
INSTRUKCJA
PIT-11K(19)
INSTRUKCJA
PIT-11K(20)
dotyczy formularzy składanych od 26.10.2013
INSTRUKCJA
PIT-11K(19)PIT-11K(19)PIT-11K(17)PIT-11K(17)
14Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowejPIT-14(7)
INSTRUKCJA
PIT-14(6)
INSTRUKCJA
PIT-14(7)
dotyczy seo services formularzy składanych od 07.12.2013
INSTRUKCJA
PIT-14(6)PIT-14(6)PIT-14(5)PIT-14(5)
15Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowejPIT-16(12)*
INSTRUKCJA
PIT-16(10)*
INSTRUKCJA
PIT-16(10)*PIT-16(9)*PIT-16(9)*PIT-16(9)
16Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowejPIT-16Z(12)*
INSTRUKCJA
PIT-16Z(10)*
INSTRUKCJA
PIT-16Z(10)*PIT-16Z(9)*PIT-16Z(9)*PIT-16Z(9)
17Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowegoPIT-16A(7)*
INSTRUKCJA
PIT-16A(7)*
INSTRUKCJA
PIT-16A(6)*PIT-16A(6)*PIT-16A(5)*PIT-16A(5)
18Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowegoPIT-19A(6)*
INSTRUKCJA
PIT-19A(6)*
INSTRUKCJA
PIT-19A(5)*PIT-19A(5)*PIT-19A(4)*PIT-19A(4)
19Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowymPIT-23(6)
INSTRUKCJA
PIT-23(6)
INSTRUKCJA
PIT-23(6)PIT-23(5)PIT-23(5)PIT-23(5)
20Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rokPIT-28(17)*
INSTRUKCJA
PIT-28(17)*
INSTRUKCJA
PIT-28(16)*PIT-28(16)*PIT-28(15)*PIT-28(14)
21Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-36(19)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36(18)*
BROSZURA
PIT-36(17)*
BROSZURA
PIT-36(16)*
BROSZURA
PIT-36(14)*
BROSZURA
22Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-36L(9)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36L(8)*
BROSZURA
PIT-36L(7)*
BROSZURA
PIT-36L(6)*
BROSZURA
PIT-36L(5)*
BROSZURA
23Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-37(19)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-37(18)*
BROSZURA
PIT-37(17)*
BROSZURA
PIT-37(16)*
BROSZURA
PIT-37(14)*
BROSZURA
24Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-38(9)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-38(8)*
BROSZURA
PIT-38(7)*
BROSZURA
PIT-38(6)*
BROSZURA
PIT-38(5)*
BROSZURA
25Zeznanie o wysokości osiągnietego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-39(5)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-39(4)*
BROSZURA
PIT-39(3)*
BROSZURA
PIT-39(2)*
BROSZURA
PIT-39(1)*
BROSZURA
26Roczne internet marketing services obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnika-PIT-40(19)
INSTRUKCJA
PIT-40(17)PIT-40(17)PIT-40(16)PIT-40(16)
 

skype pobierz ares pobierz ares pobierz ares pobierz